EDU TV: Formulár na prihlasovanie učiteľov

Ak nemôžete ísť do školy, škola príde za vami.

Milí učitelia, aktuálne tvoríme tisícku krátkych videí z ôsmich predmetov v základnej škole. Ide o učivo, ktoré bude pomôckou v prípade, ak sa škola uzavrie alebo ak ochorie žiak.

Tieto videá tvoria učitelia z celého Slovenska. Je v nich kľúčové učivo, ktoré treba prebrať a každé video bude podporené aj pracovným listom. Ak aj vy učíte na základnej škole, chcete skúsiť niečo nové a nebojíte sa kamery, vyplňte tento dotazník.

Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí videá už teraz tvoria aj tým, ktorí sa k nám pridajú :-)
https://www.facebook.com/branislav.grohling/videos/edu-tv/2753408761578781/